Loading...
ACQPA certyfikowane systemy malarskie 2021-02-04T10:55:42+01:00

ACQPA

ACQPA jest niezależną instytucją certyfikującą działającą od 1994 roku na terenie Francji w celu wdrażania i nadzorowania odpowiednich standardów kontroli, badań i monitoringu jakości prac i stosowanych materiałów dla ochrony antykorozyjnej obiektów infrastrukturalnych i wojskowych.

Jednostka certyfikująca, ACQPA, łączy wymagania różnych stron procesów gospodarczych: właścicieli projektów, kierowników projektów, producentów farb, firmy aplikacyjne, centra techniczne, biura inżynieryjne i kontrolne.

Dobrowolna procedura certyfikacji ACQPA potwierdza zgodność z wymaganiami w ramach znanych i zatwierdzonych norm, a tym samym zapewnia weryfikację wyników końcowych, w szczególności w zakresie odpowiedniej ochrony antykorozyjnej. Zakres zastosowania obejmuje prace ochronne konstrukcji, materiałów i urządzeń stosowanych w budownictwie i przemyśle.

Certyfikacja ACQPA obejmuje kilka obszarów niezbędnych do wykonania prac na odpowiednim poziomie:

 • Certyfikacja produktów i systemów malarskich dla:
  > ochrony konstrukcji stalowych, w szczególności w oparciu o normy NF EN ISO 12944.
  > ochrony powierzchni betonowych w trakcie prac inżynieryjnych
  > zastosowania w ochronie antykorozyjnej okrętów wojennych i uzbrojenia lądowego.
 • Certyfikacja umiejętności i kwalifikacji personelu:
  > pracownicy firm zajmujących się nakładaniem farb w sektorze stali i betonu, zaangażowani w produkcję i bezpośredni nadzór nad pracami malarskimi.
  > inspektorzy specjalizujący się w inżynierii ochrony antykorozyjnej poprzez obróbkę powierzchni i malowanie, odpowiadający za wykonywanie zewnętrznych kontroli prac malarskich i doradztwo.

Regularnie sprawdzane certyfikaty wydawane przez ACQPA dają gwarancję wysokiej jakości systemów malarskich oraz nadzór nad realizacją prac.

Dzięki takiemu globalnemu podejściu ACQPA zapewnia użytkownikom, szczególnie na poziomie menedżerów, inżynierów i projektantów, gwarancję niezawodnych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb.

Pliki

ACQPA – General Informaion

ACQPA IP Coating Systems

ACQPA plantilla ingles 2011

Inspektor i specjalista

Szukasz porady i rzetelnej informacji, udzieli jej nasz wieloletni specjalista, który dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży

Adam Czech
Inspektor antykorozyjnych powłok malarskich
Certyfikat FROSIO Level III nr 7205
+48 601 334 491
a.czech@olicon.com.pl

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Kontakt