Polityka prywatności 2019-12-09T13:03:25+01:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów OLICON Sp. z o.o., którzy przekazują swoje dane osobowe, kontaktując się lub współpracując ze spółką, w tym osób fizycznych, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek cywilnych.

Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w artykule 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego ich przepływu, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OLICON z o.o. z siedzibą przy ulicy Budowlanych 23, 80-298 GDAŃSK:

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000053012, REGON: 001286458, NIP: 584-035-80-54

 1. OLICON z o.o. wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych, z którym kontaktować się można poprzez:
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
 • imię, nazwisko, nazwa firmy,
 • NIP,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane adresowe,
 • adres dostawy.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie usługi sprzedaży oraz kontakt z nią związany.
 2. Dane mogą być udostępniane osobom i podmiotom do tego upoważnionym w celu prawidłowej realizacji usług lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: księgowe, informatyczne, transportowe, prawne, bankowe, windykacyjne, kurierskie i pocztowe.
 4. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawienia, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Macie Państwo również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych a także do ich przenoszenia.
 5. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, macie Państwo prawo wnieść skargę ( wolną od opłat ) do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 ).
 6. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży farb.
 7. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas wykonywania umowy oraz przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa.
 8. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu, oprócz użytej na stronie internetowej podstawowej funkcji cookies.
 9. Administrator dołoży wszelkich starań by zabezpieczyć powierzone dane, zgodnie z przepisami prawa i zapobiegać dostępu osobom nieupoważnionym.

Pliki Cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki ( cookies ) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu http://olicon.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki ( cookies ) w celu:
 • Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • Przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dopasowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • Możliwości logowania do serwisu;
 • Utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików ( cookies ) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu ( poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki,  aby zablokować obsługę plików ( cookies ) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików ( cookies ) w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Pliki ( cookies ) z których korzysta serwis ( zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika ) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 5. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu  ( pomoc ) lub na stronie jej producenta.
 6. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików ( cookies ) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl