Interchar 1260

Wodorozcieńczalna farba pęczniejąca

Interchar 1260

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba pęczniejąca, nie zawierająca boranów, chloru ani alkilofenoli oksyetylenowanych (APEO), przeznaczona do aplikacji na budowie na wewnętrzne konstrukcje stalowe wymagające ochrony przed pożarem celulozowym.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

Wszystkie kategorie farb

, ,