Interchar 2060

Akrylowa farba pęczniejąca

Interchar 2060

Jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa, bezboranowa pęczniejąca powłoka o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości LZO, przeznaczona do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

Wszystkie kategorie farb

, ,