Interchar 963

Akrylowa farba pęczniejąca

Interchar 963

Do zapewnienia ochrony przeciwogniowej na belkach typu “I”, słupach i profilach zamkniętych. Dzięki szybkiemu wysychaniu i krótkiemu czasowi przemalowania, Interchar 963 nadaje się do aplikacji w wytwórni konstrukcji stalowych. Może być aplikowany na cały szereg zaaprobowanych systemów gruntowych.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

Wszystkie kategorie farb

, ,