Intercrete 4841

Modyfikowana powłoka cementowo-polimerowa

Intercrete 4841

Dwuskładnikowa tiksotropowa powłoka cementowa modyfikowana polimerem dla zabezpieczania podłoży betonowych.
Przeznaczony w szczególności dla zapewnienia wodoodporności, polepszenia chemoodporności i odporności na ścieranie. Intercrete 4841 może być zbrojony taśmą Intercrete 4872 dla mostkowania pęknięć i połączeń betonu.
Intercrete 4840 zapewnia niską przepuszczalność wody o ciśnieniu do 10 bar (hydrostatycznym i od podłoża) oraz stanowi doskonałą barierę dla dyfuzji dwutlenku węgla i jonów chlorkowych.
Intercrete 4841 jest idealnym rozwiązaniem dla pogrubienia otuliny wokół zbrojenia stalowego betonu.
Wymieniany w DWI Regulation 31 jako powłoka dla wody pitnej.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

,

Wszystkie kategorie farb

, ,