Intercryl 525

Zgodna z przepisami odnośnie LZO, jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna, antykorozyjna gruntoemalia, oparta na technologii kopolimerów akrylowych odpornych na czynniki atmosferyczne.

Intercryl 525

Przeznaczona do stosowania jako gruntoemalia na konstrukcje stalowe eksploatowane w wielu środowiskach przemysłowych o korozyjności lekkiej do umiarkowanej, w tym mosty, obiekty
handlowe, infrastruktura i zakłady produkcyjne. Wykazuje doskonałą trwałość koloru i połysku.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

,

Wszystkie kategorie farb

, , ,