Intergard 263

Dwuskładnikowa farba epoksydowa modyfikowana bezsmołowa wiążąca

Intergard 263

Jako warstwa wiążąca między farbami przeciwkorozyjnymi a farbami przeciwporostowymi,a także kosmetycznymi nawierzchniowymi w celu zapewnienia maksymalnej adhezji systemu oraz jakości na zewnętrznych powierzchniach kadłubów statków.
Jako warstwa uszczelniająca na powłoki farb przeciwporostowych zawierających trójbutylocynę (TBT) Do stosowania na nowobudowanych statkach,do konserwacji i naprawy lub konserwacji podczas rejsu.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

Wszystkie kategorie farb

,