Interplus 770

Dwuskładnikowa, wewnętrznie uelastyczniona farba epoksydowa gruntująca/międzywarstwowa, tolerująca gorsze przygotowanie podłoża, o niskiej zawartości LZO i wysokiej zawartości części stałych.

Interplus 770

Jako uniwersalna, zapewniająca długotrwałą ochronę farba renowacyjna, nanoszona na istniejącą dobrze zachowaną powłokę w celu przedłużenia jej trwałości.
Może być nakładana na powierzchnię stalową, gdy niemożliwa jest obróbka strumieniowo-ścierna i jest odpowiednia do nakładania na powierzchnię oczyszczoną wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem. Odpowiednia do stosowania w szerokim zakresie środowisk przemysłowych i morskich w zakładach przemysłu papierniczo-celulozowego, rafineriach, zakładach chemicznych, instalacjach przybrzeżnych, mostach i wielu konstrukcjach przemysłowych.

Opis

Dodatkowe informacje

Radzaj

, ,

Wszystkie kategorie farb

, ,