Interseal 121

Grubopowłokowa, jednoskładnikowa, nakładana natryskiem odorozcieńczalna,farba akrylowa do pokrywania malowanych oraz nieferromagnetycznych podłoży. Interseal 121 schnąc tworzy nieprzylepną, mocną, elastyczną powłokę ochrony czasowej.

Interseal 121

Interseal 121 jest przeznaczony do zapewnienia doskonałej krótkoterminowej ochrony przed wieloma zanieczyszczeniami, jak pyły, oleje, zatłuszczenia, odpryski szlifierskie, osady rdzy i suchy natrysk powstający podczas aplikacji farb, a także do zapewnienia w pewnym stopniu odporności na ścieranie i zarysowania.
Dwojakie właściwości: ochronne i unikalna możliwość „zdzierania” Interseal 121 z istniejących powłok czynią ten wyrób idealnym do stosowania w tych segmentach rynku, gdzie malowane podłoża wymagają czasowej ochrony przed incydentalnym zanieczyszczeniem czy uszkodzeniem podczas transportu lub w procesie montażu konstrukcji.
Interseal 121 może znacznie wspomóc redukcję średnio- i długookresowych kosztów napraw powłok poprzez poprawienie produktywności w czasie fabrykacji i wznoszenia konstrukcji.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

, ,

Wszystkie kategorie farb

, ,