Intersleek 737

Trójskładnikowa silkonowa elastomerowa warstwa wiążąca.

Intersleek 737

W celu wzmocnienia adhezji między warstwą specyfikowanego gruntu oraz finalną warstwą farby Intersleek 757.Również do stosowania jako grunt dla farby nawierzchniowej Intersleek 757 na podłożu z gumy. Do stosowania na nowobudowanych statkach,do konserwacji i naprawy.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

,

Wszystkie kategorie farb

, ,