Interzinc 22

Dwuskładnikowy, szybkowiążący, rozpuszczalnikowy, wysokocynkowy grunt etylokrzemianowy o bardzo krótkim czasie przemalowania.właściwości i doskonała odporność na ścieranie.na ciężkie warunki eksploatacji.Jest przystosowany do nakładania w warunkach zimowych do - 5°C (23°F).

Interzinc 22

Grunt wysokocynkowy odpowiedni do stosowania z wieloma wysokiej jakości systemami I farbami nawierzchniowymi na obiektach nowych lub poddawanych renowacji, jak np. mosty, zbiorniki, rurociągi, konstrukcje morskie (offshore) czy stal konstrukcyjna.Interzinc 22 może być także zastosowany jako powłoka zbiornikowa do przechowywania różnych
chemikaliów (np. styrenu) zgodnie z listą odpornościową International Paint. Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją prawidłowo przygotowanych podłoży stalowych do temperatury 540°C (1004°F), gdy jest pokryty odpowiednią farbą nawierzchniową. Szybkowiążący grunt odpowiedni do stosowania w zróżnicowanych warunkach klimatycznych.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

,

Wszystkie kategorie farb

, , ,