Interzone 3507

Wysokowydajna, dwuskładnikowa, epoksydowa powłoka barierowa odpowiednia do niskich temperatur.

Interzone 3507

Przeznaczony głównie do stosowania jako dwuwarstwowy system powłokowy do ochrony konstrukcji podmorskich.
Zatwierdzony dla NORSOK M501 Rev 5 system 7 podmorski.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

Wszystkie kategorie farb

, ,