Interzone 505

Epoksydowa farba gruntująca, międzywarstwowa lub nawierzchniowa, o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych, grubopowłokowa, zbrojona chemoodpornymi płatkami szklanymi, w celu zwiększenia trwałości i odporności na korozję.

Interzone 505

Dla ochrony konstrukcji stalowych we wszystkich korozyjnych środowiskach, w tym w strefach bryzgów na konstrukcjach przybrzeżnych, pod pokładami, na pokładach, częściach nadwodnych, palach, zakładach celulozowo-papierniczych, mostach i zakładach chemicznych. Dla zapewnienia doskonałej długoterminowej ochrony przed korozją oraz ścieraniem na konstrukcjach nowych
oraz przeznaczonych do konserwacji.
Jako część pokładowego systemu antypoślizgowego w połączeniu z odpowiednim kruszywem.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

,

Wszystkie kategorie farb

, ,