Rozcieńczalnik GTA 220

Do wyrobów epoksydowych

Rozcieńczalnik GTA 220

Rozcieńczalnik GTA 220

Opis