Rozcieńczalnik GTA 803

Do wyrobów etylokrzemianowych

Rozcieńczalnik GTA 803

Rozcieńczalnik GTA 803

Opis