Intercure 200HS

Dwuskładnikowy grunt epoksydowy o wysokiej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych, pigmentowany fosforanem cynku/błyszczem żelazowym (MIO), zapewniający doskonałą ochronę barierową, umożliwiający utwardzanie w niskich temperaturach i możliwość szybkiego przemalowywania.

Intercure 200HS

Jako grunt na konstrukcje stalowe przeznaczony do stosowania w szerokiej zakresie środowisk, w tym na konstrukcjach przybrzeżnych, zakładach chemicznych oraz petrochemicznych, budynkach przemysłowych, zakładach celulozowo-papierniczych, elektrowniach i mostach. Nadaje się do przemalowywania w ciągu 7 godzin w większości warunków klimatycznych, przez co przyspiesza produkcję i przerób w wytwórni konstrukcji. Zapewnia szybkie utwardzanie nawet w niskich temperaturach często spotykanych przy konserwacyjnych pracach malarskich.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

, ,

Wszystkie kategorie farb

, , , , , ,