Interfine 629HS

Dwuskładnikowa usieciowana akrylowa farba nawierzchniowa wysokiej jakości, o niskiej zawartości lotnych związków organicznych, nie zawierająca izocyjanianów, zapewniająca dobrą trwałość koloru i zachowanie połysku.

Interfine 629HS

Jako farba nawierzchniowa do stosowania zarówno na konstrukcjach nowych, jak i w pracach konserwacyjnych na konstrukcjach przemysłowych. Odpowiedni do stosowania w szerokim zakresie agresywnych środowisk, w tym na konstrukcjach morskich i przybrzeżnych, petrochemicznych, mostach, zakładach celulozowopapierniczych i elektrowniach.
Nadaje się do aplikacji zarówno na terenie budowy, jak i w wytwórni konstrukcji i jest idealny tam, gdzie przepisy prawne zabraniają stosowania izocyjanianów oraz ograniczają poziom emisji rozpuszczalników.

Kategorie: ,

Opis

Dodatkowe informacje

Radzaj

,

Wszystkie kategorie farb

, ,