Intergard 405

Dwuskładnikowa farba doszczelniająca, pigmentowana błyszczem żelaza.

Intergard 405

Do skutecznego doszczelniania gruntów krzemianowo-cynkowych w celu zapobiegania kraterowaniu następnych warstw. Może być także stosowany do doszczelniania natryskiwanej na
gorąco powłoki cynkowej lub aluminiowej jako samodzielne wymalowanie jednowarstwowe, lub jako podkład pod odpowiednią powłokę nawierzchniową, gdy jest to wymagane.
Intergard 405 jest odpowiedni do stosowania jako składnik systemów powłokowych w wielu środowiskach o wysokiej korozyjności, jak konstrukcje przybrzeżne, instalacje petrochemiczne i
chemiczne, mosty, rafinerie, zakłady celulozowo-papiernicze i elektrownie.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

, ,

Wszystkie kategorie farb

, , , ,