Interzone 485

Ultragrubopowłokowy, dwuskładnikowy katalizowany epoksyd o wysokiej zawartości części stałych i możliwości aplikacji do 3000 mikronów (120 milicali) grubości suchej powłoki.

Interzone 485

Powłoka przeznaczona do ochrony stali w agresywnych środowiskach, gdzie wymagana jest wysoka odporność na ścieranie i korozję, w tym w strefie bryzgów na przybrzeżnych platformach wiertniczych, pali pirsów, urządzeń załadunkowych statków, na molach, pokładach, mostach, w zakładach chemicznych, celulozowo-papierniczych i stacjach uzdatniania wody.
Szczególnie nadający się do wytworzenia wytrzymałego systemu antypoślizgowego na pokładach, jeśli stosowany jest z odpowiednim kruszywem. Interzone 485 idealnie nadaje się dla lądowisk helikopterów, rejonów roboczych i przejść na wieżach wiertniczych. Doskonała odporność na delaminację katodową zapewnia dobrą kompatybilność z systemami ochrony protektorowej i katodowej zasilanej z zewnętrznego źródła. Interzone 485 szczególnie nadaje się jako długoterminowa ochrona konstrukcji podmorskich, jak też jako zabezpieczenie rurociągów na gorącą ropę lub gaz chronione katodowo, aplikowane na terenie budowy lub w wytwórni konstrukcji.
Jako zabezpieczenie wewnętrzne zbiorników na muł płuczkowy (np. CIL/CIP) w kopalniach złota.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

,

Wszystkie kategorie farb

, ,