Rozcieńczalnik GTA 713

Do wyrobów poliuretanowych

Rozcieńczalnik GTA 713

Rozcieńczalnik GTA 713

Opis