Intergard 475HS

Dwuskładnikowa grubopowłokowa farba epoksydowa o dużej zawartości części stałych i niskiej zawartości lotnych związków organicznych.

Intergard 475HS

Jako grubopowłokowy epoksyd w celu polepszenia ochrony barierowej szeregu systemów antykorozyjnych i w szerokiej gamie środowisk jak np. na konstrukcjach przybrzeżnych, zakładach petrochemicznych, celulozowopapierniczych i mostach.
Odpowiedni do stosowania na konstrukcjach nowych jak też przeznaczonych do konserwacji, jako część systemu antykorozyjnego.
Wariant z błyszczem żelazowym (MIO) zapewnia długoterminowy okres przemalowywania, ułatwia aplikację w wytwórni dając możliwość końcowego przemalowywania na terenie budowy.

Kategoria:

Opis

Informacje dodatkowe

Radzaj

, ,

Wszystkie kategorie farb

, , , , , ,